Iso 9001 Gecertificeerd metaalbedrijf

De kwaliteit en levertijd van uw werkstuk is geborgd door ons kwaliteitssysteem ISO 9001, dit is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001:2015 toont aan dat wij in staat zijn om te voldoen aan de eisen van onze klanten, de wet- en de regelgeving die toepassing heeft op het product en de eisen die wij zelf aan onze organisatie stellen.

NEN-EN-ISO 3834-2 gecertificeerd lasbedrijf

PS&D BV is NEN-EN-ISO 3834-2 gecertificeerd. Dit is de meeste uitgebreide certificering van het kwaliteitsborgings-systeem. Alle stappen binnen het lasproces worden van begin tot eind zorgvuldig gecontroleerd. De NEN-EN-ISO 3834-2 geldt ook voor de verzorging van niet destructief onderzoek (NDO), het lassen vanuit gekwalificeerde lasmethodebeschrijvingen (WPS, LMB), het lassen volgens de lasmethode kwalificatie (WPQ, LMK), de juiste toepassing en geconditioneerde opslag van lastoevoegmaterialen, het opleiden en kwalificeren van lassers en het leveren van producten volgens alle wettelijke eisen en productspecificaties.

NEN-EN 1090-2 voor het vervaardigen van staalconstructies

De NEN-EN 1090 is de geharmoniseerde Europese norm, die van toepassing is op dragende staal en RVS constructiewerken. Constructies als gebouwen, bruggen en ondersteuningen voor bijv. silo’s moeten vanaf juli 2014 volgens deze norm gemaakt worden. De norm is gepubliceerd omdat vanaf 1 juli 2014 constructieve bouwproducten CE gemarkeerd dienen te worden, daarnaast dient er een conformiteitsverklaring te worden afgeven.

VCA*

Door middel van onze VCA* certificaat is uw en onze veiligheid tijdens de werkzaanheden geborgd. Dit certificaat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

NEN-EN 10204:2004

De NEN-EN 1090 is de geharmoniseerde Europese norm, die van toepassing is op dragende staal en RVS constructiewerken. Constructies als gebouwen, bruggen en ondersteuningen voor bijv. silo’s moeten vanaf juli 2014 volgens deze norm gemaakt worden. De norm is gepubliceerd omdat vanaf 1 juli 2014 constructieve bouwproducten CE gemarkeerd dienen te worden, daarnaast dient er een conformiteitsverklaring te worden afgeven.